Asiakasomistajuus

Asiakasomistajuus

1803_infot-sivuille_4
Henri Soukka S-market Saarijärvi

S-Pankin vuosi 2017

S-Pankin uudet tuotteet rikastuttivat S-mobiilia:

  • Siirto-palvelussa rahan siirtäminen tililtä toiselle onnistuu kännykällä pelkän puhelinnumeron perusteella, ilman viivettä myös eri pankkien välillä.
  • Tunnistaminen S-mobiililla -palvelun avulla S-Pankin asiakkaiden on mahdollista asioida verkkopankkitunnuksia vaativissa palveluissa sormenjäljellä tai itse valitulla tunnusluvulla. S-mobiili-sovelluksella tapahtuva tunnistaminen toimii vaihtoehtona paperiselle tunnuslukutaulukolle.
  • ABC-mobiilitankkaus laajeni kaikille ABC-asemille, jonka jälkeen tank­kaamisen maksaminen S-mobiililla on mahdollista koko Suomessa.

Alkuvuoden merkittävin tapahtuma oli S-Pankki Oy:n ja Oma Säästöpankki Oyj:n tekemä sopimus, jolla S-Pankin pk-yritys- ja maatilaliiketoiminta siirtyi Oma Sääs­töpankille 30.11.2017. Kesäkuun lopussa pankin omistuspohja laajeni, kun LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö luovutti sisäisessä rakennejärjestelyssä puolet omistamistaan S-Pankin osakkeista 20 LähiTapiola-ryhmän alueelliselle vahinkovakuutusyhtiölle.

Vuoden 2017 lopussa S-Pankilla oli 3 miljoonaa asiakasta. Heillä oli käytössään 2,1 miljoonaan S-Pankin Visa-korttia ja verkkopankin ja S-mobiilin käytön mahdollistavat pankkitunnukset oli vuoden loppuun mennessä ottanut käyttöönsä 1,8 miljoonaa asiakasta. S-mobiili oli vuoden 2017 loppuun mennessä ladattu yli 1,3 miljoonaan puhelimeen tai tablettiin.

aanestys_400x400
Sähköisesti
äänesti 38,3%

Joka viides äänesti
edustajiston vaalissa

Keskimaan omistajat valitsevat neljän vuoden välein osuuskaupalleen edustajiston, joka käyttää omistajien ääntä hallinnossa. Vuoden 2017 syksyllä valittiin Keskimaan sääntöjen mukaisesti äänestämällä 50-jäseninen edustajisto, jonka toimikausi kestää vuoteen 2021 saakka.

Äänioikeutettuja vaalissa oli 121 459, joista ääntänsä käytti reilu viidennes (21,5 %). Ahkerimmin äänestettiin Keskimaan pohjoisella jäsenalueella, joka kattoi Keski-Suomen maakunnan Jyväskylän pohjoispuolella, Kinnulan kuntaa lukuun ottamatta.

270 ehdokkaasta edustajistoon valittiin 31 naista ja 19 miestä. Nuorin valittu oli 27-vuotias ja vanhin 81-vuotias. Uusia edustajiston jäseniä valituista oli 21.

Vaalissa hyödynnettiin ensimmäistä kertaa S-ryhmässä digitekniikkaa ehdokasasettelussa, jossa kelpoisuus ehdokkaaksi varmistui pankkitunnuksilla tunnistautumalla.

Sähköistä äänestämismahdollisuutta käytti 38,3 % äänestäneistä. Järjestelmä toimi moitteettomasti, keräten äänestäjiltä kannustavaa palautetta helppona ja nopeana äänestystapana.

Asiakkaidensa omistamassa osuuskaupassa edustajiston rooli on tärkeä. Sen päätösvaltaan kuuluu muun muassa tilinpäätöksen vahvistaminen ja hallintoneuvoston valinta. Edustajisto toimii samalla näköalapaikkana osuuskaupan toimintaan sekä muodostaa tärkeän keskustelufoorumin osuuskaupan johdon ja omistajien välille.