Vastuullisuus

VASTUULLISUUS

1803_infot-sivuille_5
Tiina Koskinen

Vastuullisesti
Keski-Suomessa

Keskisuomalaisten asiakkaidensa omistaman Keskimaan tehtävänä on tuottaa kilpailukykyisiä palveluja ja etuja omistajilleen kannattavasti. Toiminta-ajatus edellyttää vastuullisia tekoja, muun muassa tuotesaatavuuden, tuotteiden ja palvelujen korkean laadun, toimipaikkojen esteettömyyden, henkilö- ja tietoturvallisuuden sekä ympäristöystävällisyyden kehittämistä. Keskimaa haluaa olla halutuin ja hyödyllisin, niin asiakkailleen kuin yhteistyökumppaneilleenkin.

Keskimaan yritysvastuullisuus perustuu toimintastrategiaan sekä arvoihin, jotka ohjaavat päivittäin noin 1 900 keskimaalaisen työtä. Sosiaalisen, taloudellisen ja ekologisen vastuullisuuden osa-alueilla erityisesti henkilöstöstä huolehtiminen, asiakastyytyväisyys ja ympäristönäkökulmien huomioiminen ovat toiminnan kehittämisen keskiössä, ja niitä mitataan säännöllisesti. Ohessa muutama käytännön esimerkki Keskimaan tavasta toimia sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti vastuullisesti oman maakunnan hyväksi.

Toiminta-ajatus:
Tuotamme kilpailukykyisiä palveluja ja etuja omistajille kannattavasti.

Visio:
Olemme halutuin ja hyödyllisin.

Arvot:
Olemme asiakasta varten.
Kannamme vastuuta ihmisistä ja ympäristöstä.
Uudistamme jatkuvasti toimintaamme.
Toimimme tuloksellisesti.

Sosiaalisesti vastuullinen Keskimaa

Ilo auttaa ympäri Keski-Suomen
Ilo auttaa -joulukampanjaan lahjoitettiin euro jokaista Keskimaan omistajaa kohden, yhteensä 128 157 €. Lisäksi Keskimaan henkilökunta keräsi liikuntakampanjalla pottiin 3 000 € lisää, jolloin kokonaissummaksi saatiin 131 157 €.

Tällä summalla tuotettiin hyvää tuhansille keskisuomalaisille ihmisille. Lahjoituksella tuettiin veteraanien kuntoutusta ja kotona asumista, vietiin joulukoreja yksinäisille vanhuksille, jaettiin lahjakortteja vähävaraisille lapsiperheille, mahdollistettiin perheille lapsi-vanhempi-leirejä, hankittiin lapsille harrastus- ja sporttikummeja sekä avustettiin opiskelevia nuoria oppimateriaalihankinnoissa.

Hyväntekeväisyyskampanjan toteuttajiksi Keskimaa pyysi mukaan aktiivisesti Keski-Suomessa toimivia järjestöjä. Sotiemme veteraanit, Hope ry., Punainen Risti ja Pelastakaa Lapset ry. jakoivat avun konkreettisina tekoina 25 paikkakunnalle yli 600 vapaaehtoisen voimin.

200 000 € sponsorointitukea
Keskimaa tuki vuonna 2017 oman toimialueensa liikuntaa, kulttuuria ja yhteiskunnallista toimintaa yhteensä 200 000 eurolla. Esimerkiksi Keski-Suomen kolmas Ässäkenttä avattiin toukokuussa Petäjäveden kirkonkylän koulun yhteyteen. Keskimaa tuki monitoimikentän rakentamista 10 000 eurolla.

Sponsoroinnin periaatteiden mukaisesti rahallisen tuen jakamisessa painotetaan koko Keski-Suomea, etusijalla lasten ja nuorten liikuntaharrastukset. Tukirahasta noin 50 % ohjautuu monimuotoiseen urheilu- ja liikuntaharrastamiseen, 25 % kulttuurille ja 25 % yhteiskunnallisesti tärkeille kohteille.

Erilaiset tuettavat tapahtumat valitaan siten, että yhteistyön avulla voidaan tuottaa omistajille palveluja ja selkeitä etuja. Etu on esimerkiksi alennus lipun hinnasta.

Kattavampia työsuhteita ja työkyvyn tukemista
Keskimaa on Keski-Suomen suurin yritystyönantaja. Osuuskaupan palveluksessa oli aktiivisessa työsuhteessa vuoden 2017 aikana keskimäärin 1 810 henkilöä, mikä oli 24 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Kesällä Keskimaa työllisti jälleen noin 750 kesätyöntekijää, mikä oli saman verran kuin aiempina vuosina.

Henkilöstölle halutaan tarjota kattavampia työsuhteita ja lisätyötä tarjotaan ensisijaisesti omille osa-aikaisille työntekijöille. Yhä useammalle keskimaalaiselle kertyi työtunteja monesta toimipaikasta.

Henkilöstön työtyytyväisyys kasvoi hieman edellisestä vuodesta pysyen hyvällä tasolla. Parhaat arvosanat työntekijät antoivat palkitsemisen oikeudenmukaisuudesta, päätöksenteon tehokkuudesta sekä siitä, että  kysely johtaa toimenpiteisiin. Kehitettävää oli tutkimuksen mukaan oman työpanoksen tärkeyden tunnistamisessa, itsenäisen päätöksenteon mahdollisuuksissa sekä oman työn haastavuudessa ja mielenkiintoisuudessa. Henkilöstö pitää työtyytyväisyystutkimusta tärkeänä kehittämisen välineenä, sillä kyselyn vastausprosentti oli 94,9.

Henkilöstön sairauspoissaolot vähenivät vuoden aikana. Sairauslomien lyhentämiseen sekä ennenaikaisen eläköitymisen vähentämiseen Keskimaa panosti voimakkaasti henkilöstön työkykyä tukevalla toiminnalla. Mikäli työntekijän työkyky on heikentynyt, hänen työtehtäviään muokataan ja kevennetään varhaisen tuen mallin mukaisesti niin, että työnteko voi jatkua.

Henkilöstöä kannustettiin myös omaehtoiseen liikkumiseen. Vuoden 2017 keväällä ja syksyllä toteutettuun Keskimaa liikkuu -kampanjaan osallistui noin puolet työntekijöistä. Erilaisia liikuntasuorituksia kirjattiin lähes 35 000, joihin käytettiin noin 24 000 tuntia aikaa.

11 500 Kauppakassin asiakasta
Päivittäistavarakaupan palveluja Keskimaa tarjoaa Luhankaa lukuun ottamatta jokaisessa alueen kunnassa. Esimerkiksi Äänekoskella on neljä myymäää (kaksi S-marketia, Sale ja ABC Market), Keuruulla kolme (S-market, Sale ja ABC Market) sekä Hankasalmella kaksi (S-market ja Sale). Myymälöiden ja palvelujen kehittämiseen ja uudistamiseen panostetaan jatkuvasti.

Omistajien toiveiden mukaisesti Keskimaa kehittää aktiivisesti myös arkea helpottavia digitaalisia palvelujaan. Digitaalisilla palveluratkaisuilla, esimerkiksi S-mobiililla, Foodiella ja Kauppakassilla, omistajat saavat parempaa, henkilökohtaisempaa ja vuorovaikutteisempaa palvelua. Vuoden 2017 lopulla toteutetun S-mobiilikampanjan jälkeen Keskimaan asiakkaista jo 23 prosentilla oli käytössään S-mobiili.

Ekologisesti vastuullinen Keskimaa

Ennätysvuosi energiansäästämisessä
Keskimaa on sitoutunut parantamaan liiketoimintansa ympäristövaikutuksia ja tukemaan ekologisesti vastuullista toimintaa. Hiilijalanjäljen ja kulutuksen pienentämiseksi energianhankintaa ja -käyttöä optimoidaan ja uudistetaan jatkuvasti.

Vuonna 2017 Keskimaa teki uuden ennätyksen energiansäästämisessään. Normitettu (vertailukelpoinen kulutus riippumatta rakennusten sijainnista tai kuukausien ja vuosien lämpötilaeroista) kokonaisenergian kulutus pieneni 8,3 %. Sähköä kulutettiin 7,9 % edellisvuotta vähemmän, kokonaiskulutuksen ollessa 49,2 megawattituntia. Sähköenergiaa säästettiin noin 200 omakotitalon vuosikulutuksen verran. Vettä kulutettiin 3,2 % ja kaukolämpöä 1,9 % edellisvuotta vähemmän.

Säästö saatiin aikaan energiatehokkaammilla ratkaisuilla, muun muassa led-valaistusta lisäämällä, kylmälaitteita uusimalla sekä kylmäkalusteiden lauhdelämmön hyödyntämisellä. Kylmäjärjestelmä uusittiin seitsemässä päivittäistavarakaupan yksikössä. Keinotekoisesti tuotettu kylmäaine korvattiin hiilidioksidilla, joka on luonnollista kylmäainetta, eikä sillä ole vaikutuksia ilmakehän otsonikerrokseen. Kylmälaitteiden vaihtamisella ja käytön optimoinnilla energiankulutus pieneni esimerkiksi S-market Jämsässä 30,3 %, S-market Vaajalassa 20 % ja Prisma Keljossa 19,2 %.

Keskimaan tavoitteena on, että vuoteen 2025 mennessä kylmän tuottamisessa käytetään yksinomaan tekniikkaa, joka ei aiheuta kasvihuonehaitallisuutta. Liiketoiminnan ympäristöystävällisyyttä lisää myös uusiutuvien energioiden entistä tehokkaampi hyödyntäminen. Tuulivoimalla tuotetun sähkön osuus on jo 55 % ja se tulee kasvamaan edelleen. Lisäksi tutkimme myös muita ympäristöystävällisiä energiamuotoja.

Tehokasta kiertotaloutta: 1,25 % jätteestä kaatopaikalle
Vuonna 2017 Keskimaan toiminnasta syntyvän jätteen määrä, 5 936 tonnia, oli 7,54 % edellisvuotta vähemmän. Kokonaismäärästä 35 % on biojätettä ja loput pääosin pakkausmateriaalia, kuten pahvia ja muovia. Jätteestä ohjautui kierrätykseen 73,73 % ja energiantuotannon raaka-aineeksi 25,02 %. Loppusijoitukseen kaatopaikalle päätyi vain 1,25 % jätteistä (hiekanerotin- ja rasvaerotinjäte).

Jätteen määrää vähensi merkittävästi syyskuussa aloitettu vanhenemassa olevien elintarviketuotteiden 60 % alennuskäytäntö myymälöiden viimeisinä aukiolotunteina. Alennushintaisten elintarvikkeiden myynti pienensi poisheittohävikkiä vuositasolla noin 10 %, vaikka ilta-ale otettiin käyttöön vasta syksyllä. Käytännön jatkaminen tulee vähentämään vuoden 2018 aikana biojätteen määrää edelleen.

Ruokahävikkiä Keskimaa vähensi alennusmyynnin ohella lahjoittamalla lähes kaikista myymälöistä käyttökelpoisia elintarvikkeita hyväntekeväisyyteen. Ruokalahjoitusten jakamisessa apu kohdistuu hyväntekeväisyysjärjestöjen kautta tasapuolisesti niille, jotka sitä todella tarvitsevat.

Jätteen kokonaismäärää on pienentänyt myös pakkauspahvin vähentyminen käyttötavarakaupassa. Nykykäytännön mukaisesti logistiikkakeskuksesta tuotteet tulevat myymälöihin pääosin kierrätettävissä muovilaatikoissa.

Asiakkaille 29 RINKI-kierrätyspistettä
Keskimaan Prismojen, S-marketien, Sale-myymälöiden sekä ABC-liikennemyymälöiden piha-alueilla on yhteensä 29 kotitalouksien käyttöön tarkoitettua kierrätyspistettä. Niiden ylläpidosta, siisteydestä ja tyhjennyksestä vastaa Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy.

1803_infot-sivuille_kierratys

Prisma Keljo
Prisma Palokka
Prisma Seppälä
S-market Jämsä
S-market Jämsänkoski
S-market Kuhmoinen
S-market Savela
Sale Huhtasuo
Sale Säynätsalo

1803_infot-sivuille_kierratys2

S-market Hankasalmi
S-market Joutsa
S-market Karstula
S-market Laukaa
S-market Lievestuore
S-market Petäjävesi
S-market Saarijärvi
S-market Tikkakoski
S-market Vaajala (Vaajakoski)
S-market Äänekoski
Sale Kannonkoski
Sale Uurainen
Sale Multia
Sale Kyyjärvi
Sale Kivijärvi
Sale Pylkönmäki
Sale Haapamäki
Sale Konginkangas
ABC Viitasaari

Taloudellisesti vastuullinen Keskimaa

Vastuullisena yrityksenä Keskimaan on huolehdittava toiminnan jatkuvuudesta ja kilpailukyvyn ylläpitämisestä, mikä edellyttää taloudellista kannattavuutta. Tuloksellisella toiminnalla varmistetaan omistajien palvelujen ja etujen jatkuva kehittäminen sekä oman alueen ihmisten työllistäminen. Tulosta tuottava liiketoiminta kartuttaa pääomia ja luo siten taloudellista puskuria, joka takaa jatkuvuuden ja investointikyvyn. Keskimaan toiminnasta syntyvä lisäarvo jää maakuntaan, vahvistaen koko Keski-Suomen elinvoimaisuutta.

Keskimaan alueelliset ostot olivat yli 50 miljoonaa euroa. Tuoteostoja keskisuomalaisilta yrityksiltä oli 22,9 miljoonaa euroa noin 320 eri toimittajalta. Palveluita ostettiin keskisuomalaisilta yrityksiltä 28,2 miljoonalla eurolla.

15,7 miljoonaa euroa palvelujen kehittämiseen
Keskimaa investoi vuonna 2017 laajasti koko toimialueelleen, yhteensä 15,7 miljoonaa euroa. Viimeisten kymmenen vuoden aikana palvelujen kehittämiseen on investoitu yhteensä 309,6 miljoonaa euroa.

Euromääräisesti vuoden 2017 suurin investointi kohdistui Original Sokos Hotel Alexandran ja sen ravintoloiden kehittämiseen. Investoinnilla parannettiin merkittävästi Keskimaan kilpailukykyä majoituskaupassa Jyväskylässä ja vahvistettiin samalla kaupungin matkailullista vetovoimaa. Lisäksi Kauppakeskus Sokkarin ja edelleen Jyväskylän keskustan houkuttelevuuteen panostettiin merkittävästi. Market-verkostoa kehitettiin jälleen systemaattisesti eri puolilla Keski-Suomea. Jämsän, Lievestuoreen ja Pihtiputaan S-marketeissa, Konneveden Salessa ja Keljon Prismassa parannettiin päivittäistavarakaupan palveluita.

Painava verojalanjälki
Keskimaan verojalanjälki on merkittävä. Vuonna 2017 se oli lähes 39,8 miljoona euroa. Keskimaan verojalanjälki kuvaa osuuskaupan Suomen valtiolle ja kunnille vuonna 2017 tilittämiä veroja ja maksuja. Välittömien tuloverojen ja välillisten kulutusverojen lisäksi Keskimaan verojalanjälkeen sisältyvät henkilöstöön liittyvät veroluonteiset maksut ja työntekijöiden palkoista tehdyt ennakonpidätykset.

Arvonlisävero on yleinen kulutusvero, jossa lopullisia veronmaksajia ovat tavaroiden ja palveluiden kuluttajat eli useimmiten kotitaloudet. Keskimaa tilittää valtiolle arvonlisäveroa tavaroita ja palveluita myyvänä yrityksenä.

Verojalanjäljessä kuvattujen verojen lisäksi Keskimaa maksaa varainsiirto-, arpajais-, lähde- ja ajoneuvoveroa, joita ei ole sisällytetty oheiseen kuvioon. Lisäksi useiden Keskimaan myymien tuotteiden hintaan sisältyy valmisteveroja, jotka peritään tiettyjen tuotteiden valmistajilta, tuottajilta, maahantuojilta tai tukkuportaalta. Valmisteveroja on mm. alkoholivero, makeisvero, tupakkavero, polttonestevero ja ympäristöverot.

1803_verojalanjalki_800x500_korjattu