Vastuullisuus

VASTUULLISUUS

Infograafi vastuullisuus
vastuullisuus_500x504

Vastuullisesti
Keski-Suomessa

Yhdessä asiakasomistajiemme kanssa teemme konkreettisia tekoja yhteiskunnan hyväksi, ilmastonmuutosta vastaan ja kiertotalouden puolesta, eettisen toimintakulttuurin ja ihmisoikeuksien parantamiseksi sekä hyvinvoinnin ja terveyden hyväksi. Teemme oman osuutemme, jotta Suomesta ja omasta kotimaakunnastamme Keski-Suomesta tulisi entistäkin parempi paikka elää.

Toimintakulttuurimme perustuu avoimuuteen, läpinäkyvyyteen ja vastuullisuuteen, jonka merkitys on entisestään syventynyt viime vuosina. Sosiaalisen, taloudellisen ja ekologisen vastuullisuuden osa-alueilla erityisesti henkilöstöstä huolehtiminen, asiakastyytyväisyys ja ympäristönäkökulmien huomioiminen ovat toimintamme kehittämisen keskiössä, ja niitä mitataan säännöllisesti.

Vastuullisuutemme näkyy pieninä ja suurina arjen tekoina näitä periaatteita noudattaen:

 • Pidämme huolta toimintamme kannattavuudesta ja tuloksellisuudesta, mikä on vastuullisen toiminnan edellytys.
 • Turvaamme kauppapalvelut eri puolilla maakuntaa. Meillä on hyvä toimipaikkaverkosto.
 • Tuomme esiin kotimaisia ja paikallisia tuotteita.
 • Tuotamme omistajillemme hyvien etujen ja edullisten palvelujen avulla taloudellista hyötyä.
 • Tuemme oman alueemme ihmisten hyvinvointia edistävää harrastus- ja vapaaehtoistoimintaa.
 • Kehitämme henkilöstön osaamista, kannustamme moniosaamiseen ja huolehdimme työntekijöidemme hyvinvoinnista.
 • Keski-Suomen suurimpana yksityisenä työnantajana ja kesätyöpaikkojen tarjoajana autamme nuoria työllistymään ja oppimaan työelämän pelisääntöjä.
 • Vähennämme hävikkiä, edistämme kiertotaloutta ja kestävää kulutusta sekä tehostamme energiankäyttöämme.

Henkilöstömme työtyytyväisyyttä ja työoloja mittaavan, vuosittain tehtävän työyhteisötutkimuksen mukaan merkittävin parannus vuonna 2019 tapahtui työhyvinvointiin panostamisessa. Myös sairauspoissaolojen vähentyminen vuoden aikana 1 941 päivällä kertoo työhyvinvointiin tähtäävien lukuisien toimien tuottaneen tuloksia.

Yksi keskeisimmistä työhyvinvoinnin toimintamalleistamme on yhteistyössä työterveyshuollon kanssa toteutettava aktiivinen varhainen tuki sekä työn muokkaaminen. Tavallisimmin tuki- ja liikuntaelinvaivojen vuoksi oireilevien työntekijöiden työnkuvia räätälöidään yksilöllisten tarpeiden mukaisesti, mahdollisimman pian ongelmien ilmaannuttua. Ensisijaisesti omalla työpaikalla toteutettavalla määräaikaisella järjestelyllä edistetään kuntoutumista ja työkyvyn palautumista, jolloin myös palkanmaksun jatkuminen varmistuu ilman pitkän sairausloman aiheuttamaa tulojen putoamista.

Toisin kuin työelämässä yleensä, meillä myös mielenterveyspoissaolojen määrä pieneni. Siihen vaikuttivat varhaisen tuen ja työterveyspsykologin palvelujen käytön aktivoitumisen ohella uudet lyhytpsykoterapia- ja mielen hyvinvoinnin palvelut.

Maksuton Mielen Chat on 24/7-palvelu, johon työntekijöitä kannustetaan ottamaan yhteyttä aina, jos mieltä painaa jokin asia työssä tai yksityiselämässä. Mielen Chatissa mielenterveyshoitajan kanssa voidaan tarvittaessa sopia ajan varaamisesta Mielen Sparriin, jossa keskustelu jatkuu psykologin tai psykoterapeutin kanssa videoyhteyden välityksellä.

60 prosenttia käyttämästämme sähköstä on tuotettu uusiutuvilla energiamuodoilla, pääosin S-ryhmän omalla tuulivoimalla. Vuoden 2019 aikana aurinkosähkön osuus kasvoi myymälöiden katoille asennettujen aurinkopaneelien myötä. Seppälän Prisman kuluttamasta sähköstä 6,7 % eli 388 MWh saatiin auringosta. Parhaimmillaan kesäkuussa aurinkosähkön osuus oli 16,3 %. Aurinkoisimpana kesäpäivänä päästiin järjestelmän huipputehon tasolle.

Aurinkosähköjärjestelmät otettiin vuoden aikana käyttöön S-market Savelassa, S-market Hankasalmella sekä ABC Hirvaskankaalla. Näiden kolmen järjestelmän maksimituotto on yhteensä noin 300 MWh. Seuraavaksi aurinkopaneelit asennetaan ABC Vaajakoskelle sekä Saarijärven, Suolahden, Jämsän ja Petäjäveden S-marketeihin.

Energiankulutuksen vähentämisessä olemme kaupan alalla etujoukossa. Viimeisen viiden vuoden aikana olemme vähentäneet energiankulutustamme 12,3 % eli yli 600 omakotitalon kulutusta vastaavan määrän. Vähennys on saatu aikaan kaupan kylmäjärjestelmien uusimisella, lämpöpumppujen asennuksilla, led-valaistukseen siirtymisellä sekä kulutuksen ohjauksen optimoinnilla. Vuoden 2019 aikana sähkönkulutus pieneni 2,8 %. Vettä kului 6,5 % ja lämpöä 2,1 % edellisvuotta vähemmän.

Toiminnastamme syntyvän jätteen määrä pieneni vuoden 2019 aikana 3 %. Jätejakeista suurimpia ovat pahvi sekä biojäte, joka väheni edelleen menekkiä vastaavien tilausmäärien sekä vanhenemassa olevien elintarviketuotteiden hinnanalennuskäytännön ansiosta. Jätteet menivät hyötykäyttöön sataprosenttisesti: joko polton kautta lämmöntuotantoon tai uusien tuotteiden valmistukseen. Kierrätysaste oli 77 %.

Huolehdimme toimintamme jatkuvuudesta ja kilpailukyvyn ylläpitämisestä, joka edellyttää taloudellista kannattavuutta. Investoimme vuonna 2019 yhteensä yhteensä 16,8 miljoonaa euroa palvelujemme kehittämiseen. Merkittävimpiä kohteita olivat:

 • Laukaan, Saarijärven, Suolahden, Viitasaaren, Kuokkalan ja Kolmikulman S-marketien myymäläuudistukset.
 • ABC Vaajakosken uudistaminen.
 • Solo Sokos Hotel Paviljongin laajennusosan valmistuminen.
 • Uuden Sale-myymälän rakentaminen Kivijärvelle.
 • Aurinkosähköjärjestelmien asentaminen S-market Savelaan, S-market Hankasalmelle ja ABC Hirvaskankaalle.
 • Uuden ABC-automaattiaseman rakentaminen Jyväskylän Savelaan.

Valtiolle ja kunnille tilitettäviä veroja ja maksuja kuvaava verojalanjälkemme vuonna 2019 oli 107,2 miljoona euroa. Yhteisö- ja kulutusverojen lisäksi summaan sisältyy veroluonteisia henkilöstömaksuja sekä palkoista tehdyt ennakonpidätykset.

Yhteisöveroa maksoimme ylivoimaisesti eniten kaikista keskisuomalaisista yrityksistä, yhteensä 4,8 miljoonaa euroa (+ 1,7 milj.€).

Lähiruoan arvostuksen kasvun myötä asiakkaamme toivovat ja odottavat omalta kaupaltaan entistä parempia paikallisten tuotteiden valikoimia. Keskimaan myymälöissä on Keski-Suomen paras päivittäistavaravalikoima, johon lähituottajien tuotteet itseoikeutetusti kuuluvat. Paikalliset tuotteet ovat entistä paremmin löytäneet tiensä myös ravintoloidemme ruokalistoille. Valikoimissamme oli pari tuhatta Keski-Suomessa valmistettua tuotetta vuoden 2019 aikana. Yli 120 paikallisen kumppaniyrityksemme tuotteita kaupoissamme myytiin 29 miljoonalla eurolla.

Keskisuomalaisten elintarvikealan yritysten toiminnan tukemista ja niiden tunnettuuden lisäämistä jatkoimme Ruokaa läheltäsi -kampanjan merkeissä.

Keskimaan asiakasomistajat pääsivät äänestämään elokuussa 2019 Ilo auttaa -kampanjan lahjoituskohdetta seitsemän ehdotuksen joukosta, kolmesta eri teemasta: liikkumista ja leikkimieltä, taitoja digiaikaan ja kestävää kehitystä. Ääniä kertyi yhteensä lähes 8 000. Ylivoimaisesti eniten ääniä sai Liikkumista ja leikkimieltä -teema, jossa lahjoituksella kunnostetaan maakuntamme ulkoilureittejä ja leikkialueita.

Aikataulullisesti hankkeita päästään toteuttamaan kevään ja kesän 2020 aikana.

Ulkoreittien kunnostamiseen suunnattu lahjoitus jakautuu kolmeen:

 1. Salamajärven kansallispuisto: Koirasalmen kämppäkartanon lähistöllä kunnostetaan pitkospuita ja toteutetaan luontopolkutauluja Vasan kierrokselle. Toiveena on, että myös lapsiperheet löytäisivät tämän kohteen. Luontopolkutaulussa kerrotaan mm. symbolisesta Salamajärven metsäpeurasta, jonka voi vaikka nähdä luontopolulla.
 2. Leivonmäen kansallispuisto: Harjujärven alueella kunnostetaan esteetöntä reittiä, joka sopii hyvin lapsiperheille rattailla kuljettavaksi ja liikuntaesteisille pyörätuolia käyttäville (tarvitsevat avustajan mukaan). Kansallispuistossa yhdistyvät järvi-, harju- ja suoluonto sekä mäntymetsät, ja se on helposti saavutettava kohde esimerkiksi Jyväskylästä käsin.
 3. Kanavuoren luontopolku: Luontopolulla kunnostetaan porrasrakenteita yhdessä Jyväskylän kaupungin kanssa. Jylhistä maisemista tunnettu luontopolku sopii vaikka iltalenkin paikaksi ja sinne pääsee helposti julkisilla kulkuvälineillä.

Leikkipuistojen ja -alueiden kunnostamisessa lahjoituskohteet ovat:

 1. Interaktiivinen lasten Memo-leikkiväline Lutakon Satamapuiston kuntoilupisteen yhteyteen – Kumppanina Jyväskylän kaupunki
 2. Jämsänjoen yhtenäiskoulun leikkikenttä uudistuu – Kumppanina Jämsän kaupunki
 3. Nuorten skeittipaikka Saarijärven monitoimihallin viereen – Kumppanina Saarijärven kaupunki