Henkilöstö

Henkilöstö

Hnekilöstö luvut

Henkilöstö

Meistä keskimaalaisista jokainen joutui vuoden 2020 aikana kohtaamaan uudenlaisia haasteita, opettelemaan uusia työtapoja ja omaksumaan uusia käytäntöjä. Keväällä moni koki myös epävarmuutta ja ahdistustakin tilanteessa, jossa emme kukaan tienneet, mitä meillä oli edessä. Koronakriisin alussa toimipaikkojen nopea sulkeminen, siitä seuranneet lomautukset sekä uusiin tehtäviin siirtyminen edellytti liikennemyymälöiden, ravintoloiden ja hotellien henkilökunnalta joustavuutta ja rohkeutta heittäytyä uuteen työympäristöön. Marketkaupassa puolestaan jouduttiin venymään ja kaivamaan tekemiseen vielä yksi vaihde lisää, kun nopeassa tahdissa reagoitiin kasvaneisiin volyymeihin, ruoan verkkokaupan kysynnän moninkertaistumiseen sekä asioinnin turvallisuuden varmistamiseen.

Erityisen merkittävää vuodessa 2020 oli se, että ammattilaisemme saivat vihdoin ansaitsemaansa arvostusta ja kiitosta tekemästään työstä kansakunnan sankareina. Poikkeusoloissa ruokakauppa henkilökuntineen muuttui asiakkaiden silmissä näkyväksi arkielämän pelastajaksi.

Kriittistä työtä etulinjassa tehtiin pää kylmänä ja sydän lämpimänä kaikissa toimipaikoissamme. Moniosaaminen vahvistui huikeasti, samoin yhteishenkemme. Työyhteisön tuki, toisten auttaminen ja aito huolenpito työkaverista osoittautuivat voimavaraksi, jolla selviydyimme hienosti täysin poikkeuksellisesta vuodesta. Keskimaalaiset todella sisäistivät S-ryhmän valtakunnallisen vastuullisuuskampanjan ydinviestin: tulkoon mitä vaan, täällä ollaan.

Palvelualan historiallisen vaikeasta vuodesta huolimatta syys-lokakuussa 2020 toteutetussa henkilöstön työtyytyväisyyttä selvittäneessä tutkimuksessa saavutimme kaikkien aikojen parhaan tuloksen.

Tutkimuksen mukaan vaikeat olosuhteet saivat suuren joukkomme puhaltamaan yhteen hiileen ennen kokemattomalla tavalla. Myös työn merkityksellisyyden kasvu näkyi selkeästi tutkimuksen tuloksissa. Yhä useammat meistä ovat todella omistautuneita työlleen, sitoutuneet työnantajaansa ja kokevat saavansa työstään ansaitsemaansa arvostusta.

Kaikilla tutkituilla osa-alueilla alan keskitaso ylittyi selkeästi. Suomen yleisnormi työtyytyväisyyttä kuvaavalla indeksillä oli 67,9, kun se meillä Keskimaassa oli 78,2 (74,2 vuonna 2019). Omistautumisesta ja sitoutumisesta kertova indeksimme oli peräti 80,5 (asteikolla 0-100).

 • Parhaat asiat: henkilöstön oikeudenmukainen palkitseminen, reilu ja tasapuolinen kohtelu sekä työhyvinvoinnista huolehtiminen, tehokas ja selkeä päätöksenteko, yrityksen valoisa tulevaisuus, TYT-kyselyn johtaminen toimenpiteisiin.
 • Kehitettävät asiat: palkkataso, odotukset ylittävä tekeminen, työn stressaavuus, mielenkiintoisuus ja tunne sen hyödyllisyydestä, eriävien mielipiteiden esittämisen vapaus.
 • Suurimmat positiiviset muutokset: työn stressaavuus vähentynyt, päätöksenteon selkeys, työkuorma on pysynyt kohtuullisena, palkkatason kilpailukykyisyys, strategian ja tulevaisuuden näkymien viestiminen henkilöstölle, luottamus ylimmän johdon kykyyn tehdä oikeita päätöksiä.

Tutkimuksen arvoa lisää se, että henkilöstöstämme kyselytutkimukseen vastasi peräti 92,7 %.

Koronakriisin alkaessa käynnistimme 16.3.2020 henkilöstön lomauttamistarpeen arvioimiseksi sekä poikkeuksellisen tilanteen edellyttämien toimenpiteiden kartoittamiseksi yhteistoimintaneuvottelut, jotka koskivat 724 työntekijää ravintoloissa, ABC-liikennemyymälöissä, Sokoksella ja Kodin Terrassa. Toimipaikkojen sulkuaikana lomautettuna oli enimillään 463 keskimaalaista. Ennen lomautuksen alkua useat työntekijämme käyttivät vuosilomiaan, jotta palkkaa voitiin maksaa mahdollisimman pitkään.

Lomautuksia onnistuttiin nopeasti vähentämään työllistämällä henkilökuntaa ruokakaupan työtehtäviin. Henkilöstöä tarvittiin marketkauppaan kasvaneiden volyymien sekä verkkokauppapalvelujen monipuolistumisen myötä niin, että jo huhtikuun alkupuolella päästiin käynnistämään suunnitelmallinen lomautettujen kutsuminen takaisin töihin. Lisäksi monet lomautetuista ottivat vastaan yksittäisiä työvuoroja tai lyhyitä pätkiä töitä, jotka eivät kuitenkaan johtaneet lomautuksen päättymiseen.

Toukokuun puoleen väliin mennessä lomautetuista jo yli 200 oli siirtynyt töihin marketkauppaan, ja viimeisetkin lomautukset päättyivät heinäkuun alkaessa. Loppuvuoden aikana ei lomautuksia enää toteutettu.

Ammattilaistemme ja työryhmiemme parhaimmat onnistumiset palkitsemme kolme kertaa vuodessa Superammattilainen- ja Supertiimi-titteleillä. Vuoden 2020 touko-elokuun jaksolla palkittiin kuitenkin peräti viisi supertiimiä, jotka olivat onnistuneet korona-ajan poikkeuksellisista olosuhteista huolimatta saavuttamaan tavoitteensa yli odotusten, positiivisella asenteella ja yhteistyöllä.

Palkittujen joukossa oli muiden muassa työvuorosuunnittelutiimi, joka perustettiin keväällä eri toimialojen ammattilaisista, tehtävänä koordinoida lomautettujen työhön ohjausta. Tiimissä tehtiin töitä kovan paineen alla ja jatkuvasti muuttuvissa olosuhteissa, joka lisäsi vaikeuskerrointa merkittävästi. Tiimi ohjasi satoja keskimaalaisia uusien työkokemuksien pariin, mahdollistaen työnteon jatkuvuuden henkilöstöllemme.

Vuoden 2020 Supertiimit:

 • S-market Joutsa
 • Ravintola Revolution
 • S-market Jämsä
 • Prisma Seppälä parturi-kampaamo
 • Työvuorosuunnittelutiimi
 • Prisma Keljo päivittäistavaraosasto

Vuoden 2020 Superammattilaiset:

 • Kari Vakkila, ABC Keuruu
 • Tarja Salmi, Paviljonki Ravintolat

Liikennemyymälätyöntekijöille, kokeille, tarjoilijoille, myyjille ja muille työntekijöillemme maksettiin tulospalkkioita hyvin tehdystä työstä yli miljoona euroa, yhteensä 1 934 henkilölle. Keskimäärin palkkion suuruus oli 524 euroa, mikä kattaa nelihenkisen lapsiperheen kuukauden ruokamenoista noin 70 %. Tulospalkkio maksetaan tehtyjen työtuntien mukaisesti, mikä toi parhaimmillaan lisäpalkkaa yksittäiselle työntekijälle yli 1 500 euroa.

Vaikka ABC:t, hotellit ja ravintolat olivat viikkojen ajan osin tai kokonaan kiinni, ja kärsivät lähes koko vuoden ajan koronapandemian vaikutuksista, liikennemyymälä- sekä matkailu- ja ravitsemiskaupan työntekijöille maksettiin tulospalkkio marketkaupan keskimääräisten palkkioiden mukaisesti.

Nuorille ensikokemuksia työelämästä tarjoavan Tutustu työelämään ja tienaa -kesäharjoittelun kautta olemme tarjonneet useiden vuosien ajan työpaikan kahden viikon ajaksi noin 450 keskisuomalaiselle nuorelle.

Vuosi 2020 oli poikkeus myös tältä osin, sillä kevään koronatilanteessa harjoittelua ei pystytty toteuttamaan.  Jouduimme perumaan nuorille hyvin tärkeän mahdollisuuden saada ensikokemuksia työelämästä, koska emme voineet varmuudella taata alaikäisille nuorille heidän tarpeidensa mukaista perehdytystä, saati turvallisia työskentelyolosuhteita. Koronatilanteen etenemistä oli hyvin vaikea ennustaa keväällä, jolloin päätökset harjoittelun toteuttamisesta oli tehtävä. Kaikille hakijoille ilmoitettiin peruuntumisesta sähköpostitse. Samalla jo lupasimme, että tulemme palkkaamaan kesällä 2021 noin 100 harjoittelijaa enemmän kuin menneinä kesinä.

Poikkeustilanne vaikutti vähentävästi myös varsinaisten kesätyöntekijöiden tarpeeseen. Loppujen lopuksi Keskimaassa oli kuitenkin kesällä 2020 töissä noin 300 kesätyöntekijää vakituisen henkilökunnan apuna ja vuosilomien tuuraajina.

Meillä Keskimaassa on ollut ajoittain vaikeuksia saada rekrytoitua joukkoomme uusia työntekijöitä. Työvoimapula on todellisuutta erityisesti pohjoisessa Keski-Suomessa pienillä paikkakunnilla marketkaupan yksiköissämme sekä Jyväskylän pohjoispuolella toimivissa ABC-liikennemyymälöissä. Hankala työvoimatilanne on edellyttänyt toimipaikkojemme työryhmiltä joustamista ja venymistä. Olemme joutuneet käyttämään myös henkilöstövuokrausfirmojen palveluja, jotta työvuorot on saatu täytettyä. Tavoitteenammehan on tarjota kaikki mahdollinen tarjolla oleva työ omalle henkilöstöllemme.

Tilanteen korjaamiseksi perustimme vuoden 2020 lopussa Pohjoisen Keski-Suomen Keskimaa-poolin, jonka toiminta alkoi vuoden vaihduttua. Sen merkeissä viisi työntekijäämme työskentelee vaihtelevasti eri toimipaikoissa aina sen mukaan, missä heitä tarvitaan. Ringissä on mukana 4 S-marketia, 6 Salea sekä kaksi ABC-liikennemyymälää. Työvuorojen suunnittelusta huolehtii poolivastaava. Jokainen poolin työntekijä tietää totuttuun tapaan työvuoronsa viikoiksi eteenpäin, mutta toimipaikka voi selvitä usein vasta edellisenä tai jopa samana päivänä.

Pohjoisen Keski-Suomen poolissa työskentelevät ovat olleet Keskimaassa töissä useampia vuosia. He ovat kaikki olleet itse halukkaita siirtymään liikkuvaan työhön, joka tuo mukanaan entistä vaihtelevampia työtehtäviä, kasvattaa omaa osaamispääomaa sekä tutustuttaa kymmeniin uusiin työkavereihin.

Vuoden 2021 alkupuolella vastaava pooli on perustettu myös Jyväskylän alueelle.

Yhteishengen parantuminen sekä omassa toimipaikassa että laajemmin koko Keskimaassa oli Äänekosken S-marketissa myyjänä työskentelevän Petri Soikkelin mielestä koronavuoden 2020 parasta antia.

– Autetaan toisiamme ja puhalletaan yhteen hiileen entistä tiiviimpänä porukkana. Keväällä hiljentyneiden ravintoloiden ja liikennemyymälöiden työntekijöiden siirtäminen kaupan puolelle apuvoimaksi vahvisti yhteisöllisyyttä ja toi kaikille lisäintoa, Petri kuvailee.

Hänen mielestään Keskimaa on toiminut poikkeusoloissa esimerkillisesti.

– Meillä pidetään aidosti huolta työntekijöistä. Ylintä johtoa myöten meitä tsempataan ja arvostetaan. Numeroiden ja käsiparien sijasta työntekijät ovat ihmisiä, joiden ajatuksista, mielipiteistä ja hyvinvoinnista ollaan kiinnostuneita. Aito välittäminen on Keskimaata parhaimmillaan.

Petri vakuuttaa jaksavansa työssä hyvin, eikä koe sitä liian stressaavaksi. Hänen mukaansa työmotivaatiota lisää sekin, että S-marketin asiakkaat ovat osoittaneet arvostuksensa myyjien työtä kohtaan.

– Olen kiitollinen, että saan oppia jatkuvasti uutta ja tehdä työtä, jolla on merkitystä.

Vuonna 2019 ABC Hirvaskankaalla liikennemyymälätyöntekijänä aloittanut Tuulia Talaskivi kertoo hämmästyvänsä edelleen kerta toisensa perään siitä, miten Keskimaassa henkilöstö huomioidaan.

– Minulla oli jo ennestään hyvä mielikuva Keskimaasta työnantajana, mutta todellisuus on ollut vieläkin parempi. Kaikki asiat tehdään lakien ja sopimusten mukaisesti, mahdollisista ongelmista pystyy puhumaan seurauksia jännittämättä ja työntekijöitä arvostetaan ja heihin luotetaan. Lisäksi henkilöstöedut ovat todella hyviä ja työterveyspalvelut aivan vertaansa vailla. Monta kertaa olen ihmetellyt ääneen, että voiko tämä olla tottakaan.

Tuulia korostaa, että oppimisen, viihtymisen ja työmotivaation kannalta on todella tärkeää, että uusi työntekijä otetaan reilusti mukaan porukkaan ja osaksi yhteisöä niin, että keneltä tahansa voi ja uskaltaa pyytää apua ja sitä myös saa.

– Mahtava työporukka antaa valtavan paljon virtaa, hän toteaa.

Keskimaan monitoimialaisuus mahdollistaa työn muovautumisen työntekijän elämäntilanteen mukaisesti. Tästä hyvä esimerkki on Kaj Honkasen muuttuneet työkuviot vuoden 2020 aikana: hän vaihtoi yökerho Bran baarimikon homman Kodin Terran projektimyyjän työhön.

Kun Bra laitettiin maaliskuussa kiinni, Kaj siirtyi töihin kaupan puolelle.

– Pääsin tutustumaan niin Saleen, S-marketiin kuin Prismaan. Monena aamuna piti herätä siihen aikaan, jolloin olin tottunut pääsemään töistä. Kokemus oli opettavainen ja silmiä avaava. En ollut aiemmin tajunnut, että kaupan työ on valtavan paljon enemmän kuin päälle päin näyttää. Porukka painaa töitä ihan valtavasti, mutta silti hyvällä fiiliksellä.

Kesäkuussa Kaj päätyi Kodin Terran noutomyymälään palvelemaan asiakkaita. Kesän jälkeen hän haki avoinna ollutta Terran yritys- ja rakentajapalvelun projektimyyjän paikkaa ja tuli valituksi.

– Tähän hommaan minulla on sekä koulutusta että kokemusta. Olen valmistunut talonrakentajaksi ja tehnyt alalla töitä monissa firmoissa ja monenlaisissa hankkeissa aina siihen asti, kun pääsin alan vaihtajana Keskimaalle töihin.

Kaj toteaa, että hänen nykyiseen elämänvaiheeseensa työ Kodin Terrassa sopii erittäin hyvin.

– Esikoiseni syntyi kesäkuussa. Uudenlaiseen perhe-elämään säännöllinen 8–16 -työ istuu ihanteellisesti. Olen todella vaikuttunut Keskimaasta työnantajana.